1955 yılında köyümüzdeki deyişiyle Gazel ayında (30 Ekim) toprak damlı evimizde ailenin 7. ve son çocuğu olarak dünyaya geldim. Babamın vefatından 5–6 ay önce,1963 yılında Ankara’ya taşındık. İlkokuldan Üniversiteye tüm eğitimimi Ankara’da tamamladım. Uğurtaşi ile ilgili anılarım çocukluk yıllarımın geçtiği ilk 7 yılda ve daha sonraları gitmeye devam ettiğim sömestri tatillerinde oluşmuştur. Geçen 50 yıllık sürede Uğurtaşın’da elektriğin, telefonun ve televizyon yayınlarının ulaşmadığı dönemde dâhil birçok anım oluştu. Gaz lambasını, Lüks lambasını, Bataryalı radyoyu ve kara sabanı kullandığımız köyümüzde bugün teknolojinin son imkânlarından istifade etmek mümkündür. Gittiğim her sömestri tatilinde köy büyükleriyle yapılan sohbetlerde Uğurtaşı tarihi ve sülalelerle ilgili sorular sorarak bilgi toplamağa çalıştım.

Uğurtaşı yüzlerce yıllık geçmişinde iki, üç bin kişilik kozmopolit yapısıyla muhtelif kültürleri içerisinde barındırmış ekonomik ve sosyal yaşamıyla oldukça hareketli bir yerleşim merkezi olmuşken bugün oldukça sakin, fakat yeniden gelecek eski hareketli günlerini bekleyen bir köy konumundadır.

Hazırlamış olduğum bu kitap iki bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde köy tarihi ve soyağaçları anlatılmaktadır. 2. bölümde ise köyümüzde yaşamış ve yaşamakta olan insanlara ait anı fotoğraflarla köy bitki varlığını temsilden bazı çiçek fotoğrafları bulunmaktadır.

Bu kitabın hazırlanmasında ulaşabildiğim bilgi ve belge sahibi herkezden faydalanmağa çalıştım. Buna rağmen içeriğinde eksik ve hatalar olabilir. Bu baskıdan sonra gelebilecek düzeltme ve ilavelerle bir baskı daha yapma fırsatı elde etmiş oluruz. Yine bu kitabın hazırlanmasında ellerindeki belge ve bilgileriyle bana destek olan Orhan Karakullukcu, Sabahattin Sönmez, İsmet Moğol ve ağabeyim Yılmaz Karakullukcu ile diğer hemşerilerime teşekkür ederim. Ayrıca bu bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasında emeğini esirgemeyen Yüksel Süzer’e katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Tüm Uğurtaşlıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Cahit KARAKULLUKCU
Aralık,2005 İstanbul